Visie

Aansluiten en versterken
24Aktief wil van binnenuit een proces op gang brengen bij jeugdgroepen. Wij sluiten ons bij hen aan en zetten ons in om de netwerken te verbreden en te versterken. Het asset based youth development onderzoek heeft bouwstenen van het ontwikkelingsklimaat geïdentificeerd. 24Aktief monitort het ontwikkelingsklimaat rond jongeren. Onze activiteiten vormen bouwstenen en richten zich op de ervaring van waardering, kansen en toekomstperspectief en bevorderen een gevoel van verantwoordelijkheid daar wat mee te doen.
AdobeStock_1337725972

Jonge Helden & Jonge Leiders
Ons Jonge Helden/Jonge Leiders concept is geïnspireerd door het ‘ positive youth development’ onderzoek. Dat onderzoek richt zich op factoren, die een beschermende rol hebben naar risico-situaties en de kans op succes vergroten. Wij streven ernaar jongeren emotionele en morele steun en betrokkenheid te bieden, hechte en duurzame relaties met leeftijdsgenoten te bevorderen, mogelijkheden aan jongeren te bieden om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, positieve sociale normen en waarden te leren, vaardigheden eigen te maken, een bijdrage te leveren aan de omgeving, te experimenteren en vertrouwen op te bouwen.

Sociaal Leren
Wij werken systematisch met ‘peer-education’ en werken met het ‘inspireren-leren-doen’ concept. Deze aanpak is geïnspireerd door social learning onderzoek dat een sterk lerend effect van observeren, imiteren en modelleren heeft aangetoond. De rol van vrijwilligers en stagiaires bij de uitvoering van activiteiten vormt het hart van ons werk. Wij stimuleren interactie door jongeren initiatief te geven en voortdurend discussie-avonden, kringgesprekken en workshops te bieden. Zo bevorderen we dat jongeren naar elkaar luisteren, door elkaar geïnspireerd raken en zelf een voorbeeldrol kunnen innemen.

%d bloggers liken dit: